Czy Produkt Krajowy Brutto jest dobrym wskaźnikiem?

Na świecie jest wiele bogatych krajów. Bogatych oraz bardzo bogatych. W jaki więc sposób najbardziej sprawiedliwie oraz precyzyjnie ustalić który z nich jest najbogatszy w którym poziom życia obywateli jest najwyższy Czy zależy on tylko od ilości posiadanych pieniędzy czy też o poziomie szczęścia w życiu świadczą również inne parametry niż zasobność portfela Oczywiście że tak.

Zdrowie miłość – to tylko dwie z prawdopodobnie wielu wartości które są znacznie ważniejsze od ilości posiadanych pieniędzy jednak na podstawie licznych badań ustalono że to właśnie ilość posiadanych pieniędzy będzie najbardziej obiektywnym oraz wymiernym wskaźnikiem świadczącym o szczęściu człowieka. W czasach w których żyjemy jednak pieniądze mają wiele wspólnego ze zdrowiem – z miłością bywa jednak różnie ile ludzi tyle opinii. Wielu ekonomistów sądzi więc że najlepszym wskaźnikiem najbardziej obiektywnym oraz najlepiej świadczącym o zamożności danego kraju regionu czy też społeczeństwa jest produkt krajowy brutto. Produkt Krajowy Brutto jest to suma wartości wszystkich wyprodukowanych dóbr i świadczonych usług na określonym przez metodologie obszarze (zazwyczaj jest to kraj – więc w tym przypadku produkt krajowy brutto inaczej mówimy o produkcie brutto).

Wiadomo nie od dziś że liczba obywateli w różnych krajach różni się i to bardzo tak więc jeśli chcemy porównać nie zasobność kraju ale poziom życia wtedy posługujemy się produktem krajowym per capita – czyli produktem krajowym na osobę dzięki czemu będziemy mogli porównać zamożność obywatela małego kraju (np: Szwajcaria) ale za to bardzo zamożnego z obywatelem wielkiego i zamożnego kraju jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Oczywiście produkt krajowy brutto podobnie jak inne wskaźniki ma wiele wad które uniemożliwiają do końca precyzyjny pomiar dobrobytu w różnych krajach gdyż dajmy na to biedny mieszkaniec ciepłych krajów mieszkający na stałe nad morzem nie musi “kupować” ekskluzywnych egzotycznych czasów nie musi wykupować dziesiątek ubezpieczeń przelotów samolotem oraz drogiego hotelu.

Dodatkowo nie musi dogrzewać swojego domu zimą – a istnieje wysokie prawdopodobieństwo że poziom zadowolenia z życia tych osób jest na podobnym poziomie. Oczywiście takich paradoksów jest zdecydowanie więcej ale bez wątpienia produkt krajowy brutto możemy traktować jako jeden z lepszych wskaźników zamożności jaki wymyśliła ludzkość.