Renty hipoteczne w Polsce nie są jeszcze zbytnio popularne jednak można z całą pewnością powiedzieć, że rynek ten głównie z powodu bardzo niskiego pułapu na jakim się znajduje będzie w Polsce rósł w tempie co najmniej kilkunastu procent w skali roku. Spróbujmy więc przybliżyć czym jest renta hipoteczna oraz na jakich zasadach można ją pobierać. Renta hipoteczna to tak na prawdę nic innego jak kredyt hipoteczny który zawieramy z bankiem lub instytucją finansową zajmującą się rentami hipotecznymi tyle że przyznawany w sposób odwrócony.

Pierwszym podstawowym warunkiem który musimy spełnić jeśli chcemy pobierać rentę hipoteczną jest posiadanie nieruchomości. Zdecydowanie najkorzystniejszą sytuacją jest jeśli jest to mieszkanie lub też dom jednorodzinny jednak niektóre fundusze hipoteczne biorą pod uwagę również działki budowlane. Oczywiście z naszego punktu widzenia oraz punktu widzenia instytucji która udziela nam kredytu hipotecznego jest to aby nieruchomość znajdowała się w możliwie atrakcyjnej lokalizacji czyli na przykład duże miasto wojewódzkie lub powiatowe. Drugi warunek który musi być spełniony dotyczy naszego wieku – a więc momentu w którym będziemy zaczynali pobierać świadczenie. Fundusz hipoteczny w zamian za przeniesienie prawa własności do danej nieruchomości będzie nam wypłacał dożywotnio co miesięcznie świadczenie pieniężne którego wysokość będzie uzależniona od wartości naszej nieruchomości oraz od momentu w którym zaczniemy to świadczenie pobierać (czyli od naszego wieku).

Oczywiście po podpisaniu umowy o rentę hipoteczną będziemy mogli korzystać z naszego mieszkania dożywotnio na dokładnie tych samych zasadach na jakich korzystaliśmy z niego dotychczas. Jeśli jednak postanowimy na przykład spieniężyć mieszkanie to będziemy musieli oddać wszystkie pieniędzące które otrzymaliśmy od funduszu wraz z odsetkami oraz wszelkimi opłatami które wynikają z umowy którą zawarliśmy z instytucją która wypłaca nam rentę hipoteczną. Co jednak w przypadku gdy mamy spadkobierców i nie chcielibyśmy zostawić ich bez pieniędzy po naszej śmierci W takim przypadku praktycznie nic się nie zmienia. Spadkobiercy mogą zachować mieszkanie na własność muszą jednak spłacić fundusz – a więc pieniądze które pobraliśmy wraz z odsetkami analogicznie do przypadku jakbyśmy zrobili to osobiście jeszcze za życia. W przypadku korzystnych odsetek oraz opłat wynikających z tytułu pobierania renty hipotecznej na pewno będzie to dla nas korzystne rozwiązanie które jest tożsame z wzięciem kredytu lub też pożyczki w zwyczajnym banku. Musimy jednak pamiętaćże w tym przypadku odsetki powinny być niższe gdyż kredyt hipoteczny jest bardzo dobrze zabezpieczony pod postacią nieruchomości.