Jedną z największych atrakcji turystycznych w rejonie mazurskim stanowi niewątpliwie szlak wodny – przeznaczony głównie do żeglugi , łączący miejscowości Elbląg (początek szlaku) i Ostródę (koniec szlaku) – zwany potocznie Kanałem Elbląskim. Na czym polega jego wyjątkowość ? Otóż szlak rozciąga się na długości ponad 83 km, w skład którego wchodzą także odgałęzienia wielu rzek i jezior jak choćby połączenie jeziora Druzno z rzeką Drwęcą.

Ciekawostką jest to, że szlak nie jest jednostajny pod względem głębokości ujęcia wody, bowiem w skrajnych miejscach różnica poziomu tegoż ujęcia sięga niekiedy przeszło 90 metrów!. Kanał Elbląski jest szczególnie znany z racji oryginalnego elementu jego struktury, jakim jest 5 specjalnych pochylni, których zadaniem jest z kolei przemieszczanie statków po przygotowanych w tym celu platformach. Rozwiązanie to jest dość unikalne nie tylko w skali kraju, ale i Europy, co sprawia, że szlak cieszy się także dużą renomą i popularnością wśród mieszkańców Starego Kontynentu, będąc znakomitą wizytówką całego regionu.