Odlewanie aluminium jest procesem, który składa się z pewnych etapów: wykonania modelu przedmiotu, realizacja elementów formy odlewniczej, wykonanie rdzeni, montaż formy, zalewanie formy ciekłym metalem, wyjęcie odlewu z formy, czyszczenie, obróbka wykańczająca. Wzorzec różni się od ostatecznej formy odlewu ze względu na konieczność uwzględniania różnych elementów technologicznych istotnych dla poprawnego wykonania skomplikowanych odlewów. Im bardziej skomplikowany kształt ma odlew, tym trudniej wykonać właściwą formę. Najpowszechniej spotykanym problemem, który musi zostać rozwiązany jest obecność tzw. podcięć. Wzorce z których wykonuje się formy odlewnicze są nieco większe od produktów końcowych. Jest to konieczne, gdyż tuż po zestaleniu, gdy metal jest gorący, odlewy są nieco większe niż się wymaga, jednak kurczą się po ostygnięciu.
Odlewanie przeprowadza się w formach piaskowych. Najbardziej wszechstronną ze wszystkich technik odlewniczych jest odlewanie przy zastosowaniu form piaskowych, do którego stosuje się
a) model przedmiotu, który uwzględnia skurcz odlewniczy ( ok.1,5%) pochylenie ścian pionowych. Model wykonuje się jako modele dzielone (co najmniej dwie części)
b) skrzynki formierskie, w których formuje się części modelu
c) masa formierska
d) układ wlewowy i przelewowy, który ma odwzorować kanały wewnątrz formy, którymi płynie metal
e) narzędzia do zagęszczania, ubijania, kształtowania formy
Na samym początku realizuje się drewniany lub metalowy wzorzec obiektu, który ma zostać odlany. Potem wzorzec ten umieszcza się w skrzynce, wsypuje się do niej piasek i ubija się go dookoła, maszynowo bądź ręcznie.

 

Odlewanie skorupowe

Formę skorupową przygotować trzeba w temperaturze ok. 300 stopni Celsjusza z mieszaniny piasku kwarcowego i żywicy fenolowo-formaldechydowej (tworzywo sztuczne). Forma ta powstaje na metalowej gorącej płycie w czasie od kilku do kilkunastu minut. Następnie forma ogrzewana jest w temperaturze ok.600 stopni Celsjusza i wtedy odbywa się utwardzanie. Ze względu na niski koszt formy metoda ta odpowiednia jest do wykonywania odlewów w produkcji seryjnej. Masa odlewu wynosi kilka kilogramów. Wadą tej metody jest to, że w jednej formie można wykonać jeden odlew. Metoda ta jest doskonała, a polega to na produkowaniu form wieloczęściowych, które następnie są mocowane odpowiednimi obejmami. W takich formach produkuje się odlewy ze stopów aluminium. Jakość powierzchni i dokładność odlewu są zbliżone do odlewania ciśnieniowego.
Odlewanie metodą traconego wosku jest bardzo nowoczesną techniką pozwalającą wykonać odlewy precyzyjne, lecz o masie do kilku kilogramów. Polega ona na przygotowaniu odpowiedniej ilości modeli z wosku, a następnie połączeniu ich z układem wlewowym, który również jest wykonany z wosku. Na tak przygotowany model nakłada się naprzemiennie warstwy masy ceramicznej i piasku kwarcowego. W ten sposób powstaje skorupa, z której po wytopieniu wosku powstaje forma.
W takiej formie otrzymuje się jednorazowo kilkadziesiąt sztuk odlewów. Forma ta jest jednorazowa, po jej zużyciu należy ją wyrzucić.